EZsalon

Trợ Lý Đắc Lực Cho Salon Của Bạn.

Hệ thống EZsalon® POS

  • Bảng điều khiển trực quan để trực quan hóa Salon của bạn
  • Thanh toán Trên một trang để luôn tập trung
  • Check-in nhóm với một cú nhấp chuột
  • Sẵn sàng nhận thanh toán
  • Báo cáo bảng lương và bán hàng
  • Đặt hẹn và bán thẻ quà tặng
  • Tích hợp chương trình khen thưởng và khách hàng thân thiết
  • Có thể mở rộng sang Giải pháp EZreward®

Bảng điều khiển trực quan để trực quan hóa Salon của bạn

Thanh toán Trên một trang để luôn tập trung

Check-in nhóm với một cú nhấp chuột

Sẵn sàng nhận thanh toán

Báo cáo bảng lương và bán hàng

Đặt hẹn và bán thẻ quà tặng

Tích hợp chương trình khen thưởng và khách hàng thân thiết

Có thể mở rộng sang Giải pháp EZreward®

Hình dung hoạt động trong tiệm của bạn

Bao quát tiệm của bạn. Tất cả mọi thứ xảy ra trong tiệm của bạn đều nằm trên bảng điều khiển. Khu vực khách chờ, khu vực phục vụ và khu vực chờ thanh toán của bạn đều nằm trong tầm nhìn của bạn.

Tập trung hơn với Tính năng Tính Tiền Trên Một Trang

Tránh sự phân tâm và nhầm lẫn khi tính tiền bằng cách tránh nhảy ra vào các cửa sổ khi chọn service và thợ. Tất cả mọi thứ bạn cần cho một quá trình thanh toán nhanh chóng và ít sai lầm đều trên cùng một trang. Cùng với các công cụ và chức năng, một bảng thông tin khách hàng hữu ích giúp công việc Quản lý khách hàng của bạn tốt hơn.

Check In nhóm chỉ với một cú nhấp chuột

Check In một nhóm khách lớn? Không vấn đề gì!. Với chức năng Check In với một cú nhấp chuột, bạn sẽ dễ dàng check in vào hệ thống ngay lập tức. Giúp bạn tăng năng lực phục vụ cho doanh thu lớn hơn.

Sẵn sàng chấp nhận thanh toán

Kết hợp quy trình thanh toán với quản lý ticket và tính lương cho tất cả trong một quy trình tính tiền thuận tiện mà không có gì bị sai xót.

new-small_c_popup2

Let's have a talk

Let us help

new-small_c_popup2

Hãy Nói Chuyện Với VBS

Để Chúng Tôi Giúp

new-small_c_popup2

Just a little more about you

to best help you out

new-small_c_popup2

Thank you for Your Inquiry

We will be in touch with you shortly.